Bizimlə əlaqə Qalereya Bizimlə əməkdaşlıq Haqqımızda XİDMƏTLƏRİMİZ
Mühəndislik və robotexnologiya dərsləri EDUGratada

STEM Təhsil Mərkəzi Amerikanın məşhur təhsil markası olan Engineering For Kids proqramının rəsmi franşizası ilə fəaliyyət göstərən Azərbaycandakı ilk və tək nüməyəndəsidir.

STEM təhsil mərkəzi ilə EDUGrata təhsil mərkəzi arasında birgə əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb. Anlaşmaya əsasə STEM dərsləri EDUGratada keçiriləcək.

Məşhur Amerika təhsil markası Engineering For Kids təhsil mütəxəssisi Dori Robertsin ideyasıdır. Geniş riyaziyyat və texnologiya biliyinə malik olmaqla Roberts Amerikada orta məktəbin 11-ci sinif şagirdləri üçün mühəndislik fənni tədris etmişdi. Müəllimlik karyerası ərzində o, riyaziyyat, elm və mühəndislik proqramlarına böyük ehtiyac olduğunu müşahidə etmiş və bunun üçün dərsdən sonra düşərgələr təşkil edərək bu proqramın dünyaca məşhur təhsil markası olmasına nail olmuşdur. Hazırda bu proqram 21 ölkə olmaqla 145 mərkəzdə fəaliyyət göstərir və 30-dan çox rəsmi franşizası vardır.

Biz 4-14 yaşlı uşaqlar üçün məktəbdən sonra proqramlar, düşərgələr, master classlar, həftə içi və həftə sonu dərslər vasitəsi ilə elmi, texnologiyanı, mühəndisliyi və riyaziyyatı (STEM) əyləncəli və həvəsləndirici şəkildə öyrədirik.

STEM təhsil metodu tələbələrə dörd spesifik sahənin, Elm (Science), Texnologiya (Technology), Mühəndislik (Engineering) və Riyaziyyatın (Math) birgə və inteqrasiya olunmuş şəkildə tədris etmək ideyası üzərində qurulub. STEM kurrikulumu fənlərarası, praktik və tətbiqi dəsrlərdən ibarətdir. STEM dörd fərqli fənni real həyatda tətbiq olunan formada və vahid paradiqma kimi öyrədir.

Elmin və texnologiyaların öyrədilməsində ənənəvi yanaşmadan fərqli olaraq, STEM təhsili praktik məşqələlər vasitəsilə elmi-texniki biliklərin gündəlik həyatda necə tətbiq olunmasını tələbələrə göstərir. Elm, Texnologiya, Mühəndislik və Riyaziyyatın birgə tədrisi çox vacibdir, çünki bu sahələr real həyatda bir-biri ilə dərindən bağlıdılar. Bu yanaşma tələbələrə mühəndislik səriştələri öyrədərək, onların real həyatda problemlərin həlli zamanı tətbiqini aşılayır. STEM fənləri tələbələrə hansı peşə seçmələrindən asılı olmayaraq, onları həyata hazırlayır.

Niyə STEM təhsili hər kəs üçün vacibdir?

STEM təhsili bizim, ölkəmizin, regionumuzun və övladlarımızın gələcəyi üçün çox vacibdir. Bundan əlavə olaraq, STEM hər yerdədir, o bizim gündəlik fəaliyyətimizin bütün sahələrin əhatə edir. Elm bizim təbii dünyamızdır – Günəş, Ay və ulduzlar, torpaq və okeanlar, hava, təbii fəlakətlər, təbiətinin müxtəlifliyi, heyvanlar, bitkilər və ərzaqlar, evlərimizi qızdıran yanacaq və enerjinin daşınması. Bu siyahı demək olar ki, sonsuzdur. Texnologiya kompüter və smartfonlar deməkdir, lakin bu həm də geriyə baxdıqda televiziya, radio, mikroskop, teleqraf, teleskoplar, kompas və hətta ilk təkərin istehsalı deməkdir. Mühəndislik binaların, yolların, körpülərin dizaynı, günümüzdə rastlaşdığımız nəqliyyat, qlobal istiləşmə və ətraf mühitə ziyan vurmayan maşın, texnika və sistemlərə dair problemlərin həlli deməkdir.

Biz riyaziyyatla ərzaq dükanında, bankda, vergi formalarında, investisiya və ailə büdcəsi ilə bağlı məsələri həll edərkən qarşılaşırıq. STEM hər bir adam üçün vacibdir, çünki o bizim həyatımızın hər sahəsini əhatə edir. STEM bizə ən yaxın və doğma olan uşaqlarımıza təsir edir. STEM uşaqlarımızın yaşayacağı texnoloji dövrdə ən yaxşı karyera imkanı və müdrik qərarlar üçün açardır.

EDUGrata dəstəkləyir və əməkdaşlıq edir