Bizimlə əlaqə Qalereya Bizimlə əməkdaşlıq Haqqımızda XİDMƏTLƏRİMİZ
Bilik Yarışı 3 imtahan mövzuları

Bilik Yarışı 3

Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ci siniflər

İmtahan tarixi: 16 dekabr

İmtahan mövzuları:

II sinif - 70 sual

Azərbaycan dili

 1. Sözlərin deyilişi və yazılışı
 2. Ad bildirən bəzi sözlərin böyük həriflə yazılışı
 3. – lar, lər çoxluq bildirən hissəsi
 4. Sait və samit səslər
 5. Sözün sətirdən – sətrə keçirilməsi
 6. Ad bildirən sözlər
 7. Əlifba
 8. K samitinin tələffüzü

Riyaziyyat

 1. ( Saat) 1 - ci sinfdə kecirilənlərin təkrarı
 2. Pullarımız
 3. 100 dairəsində toplama çixma
 4. 100 dairəsində məsələ həlli

Məntiq

 1. Şifrəli əməllər
 2. Şəkillər
 3. Cədvəllər
 4. Şifrələr
 5. Ardıcılıq

Həyat bilgisi

 1. Ailədə və məktəbdə
 2. Sağlam həyat
 3. Təbiət nədir?

İngilis dili

 1. Animals
 2. Numbers
 3. Food

-----------------------------

III sinif - 70 sual

Azərbaycan dili

 1. Yaxınmənalı sözlər
 2. Əksmənalı sözlər
 3. Çoxmənalı sözlər
 4. Məcazi mənalı sözlər
 5. Nitq etiketləri
 6. Sözlərin yazılışı və deyilişi

Riyaziyyat

 1. 1000 dairəsində ədədlərin toplanması və çıxılması
 2. 100- lük kvadrat
 3. Ədədlərin müqayisəsi
 4. Məsələ həlli

Məntiq

 1. Şifrəli əməllər
 2. Şəkillər
 3. Cədvəllər
 4. Şifrələr
 5. Ardıcılıq
 6. Qrafiklər

Həyat bilgisi

 1. Doğma məktəbimiz
 2. Bizi əhatə edən təbiət
 3. Təbiət hadisələri

İngilis dili

 1. Numbers
 2. Family
 3. Article

-----------------------------

IV sinif - 70 sual

Azərbaycan dili

 1. Köməkçi nitq hissələri
 2. Omonimlər
 3. Sözlərin yazılışı və tələffüzü
 4. Sözün leksik və qramatik mənası
 5. İsim
 6. Feil
 7. Zərf

Riyaziyyat

 1. Vurma və bölmə vərdişləri
 2. Ədədi orta
 3. Tam hissə modeli
 4. Hərəkətə aid məsələlər

Məntiq

 1. Şifrələr
 2. Şəkillər
 3. Cədvəllər
 4. Şifrələr
 5. Ardıcıllıq
 6. Tarazlıq

Həyat bilgisi

 1. Sənin təhsilin
 2. Sənin Hüquqların
 3. Sənin mənəviyyatın

İngilis dili

 1. “ Have got, has got”
 2. Welcome to scool
 3. At the summer house
 4. Numbers
 5. Countries and Nationalities
 6. Text

-----------------------------

V sinif - 70 sual

Azərbaycan dili

 1. Fonetika
 2. Leksika
 3. İsim (mənsubiyyətə qədər )

Riyaziyyat

 1. Adi ədədlər
 2. Ədədin hissəsinin və hissəsinə görə ədədin tapılması
 3. Paraleliped

Məntiq

 1. Ardıcıllıq
 2. Cədvəllər
 3. Şifrəli yazılar
 4. Şəkillər
 5. Yaş məsələsi
 6. Tarazlıq

İngilis dili

 1. Tense form
 2. Preposition
 3. synonyms and antonyms
 4. question words
 5. numbers

Tarix

 1. Lütfi rəhim oğlu ələsgərzadə
 2. Gəncə niyə yelizavetpol adlandı?
 3. «bir kərə yüksələn bayraq...»
 4. İstiqlalımızın bərpası

-----------------------------

VI sinif - 70 sual

Azərbaycan dili

 1. Fonetika
 2. Leksika
 3. İsim
 4. Söz Yaradıcılığı

Riyaziyyat

 1. ƏBOB
 2. ƏKOB
 3. Faiz
 4. Qarışıq ədədlər üzərində əməllər
 5. Düzbucaqlı

Məntiq

 1. Ardıcıllıq
 2. Cədvəllər
 3. Şifrəli yazılar
 4. Şəkillər
 5. Yaş məsələsi
 6. Tarazlıq

İngilis dili

1.Tense form

2.verb phrases (do,make,play,go,get)

3.degree of adjective

4.Wh/how question

5.modal verb

Tarix

 1. Azərbaycan ərazisində alt paleolit dövrü
 2. 2manna dövlətinin yaranması və yüksəlişi
 3. Son tunc—ilk dəmir dövrü
 4. Azərbaycanda feodal münasibətlərinin bərqərar olması
 5. Atropatena dövləti
 6. Azərbaycan ərazisində ilk insan dəstələrinin yaranması.
 7. Neolit inqilabı. Eneolit dövrü

-----------------------------

VII sinif - 70 sual

Azərbaycan dili

 1. Fonetika
 2. Leksika
 3. İsim
 4. Sifət

Riyaziyyat

 1. Rasional ədədlər
 2. Üçbucağın elementləri
 3. Rasional ədədlər üzərində əməllər
 4. Natural üstlü qüvvət
 5. Sadə faiz artımının düsturu
 6. Mürəkkəb faiz artımının düsturu
 7. Uşaqların konqruyentliyinin I,II,III əlaməti
 8. Modul ( 6 –cı sinif)
 9. Faiz ( 6 – cı sinif)
 10. Ədədin düz mütənasib hissələrə bölünməsi

Məntiq

 1. Ardıcıllıq
 2. Cədvəllər
 3. Şifrəli yazılar
 4. Şəkillər
 5. Yaş məsələsi
 6. Verbal test ( anaqram)
 7. Tarazlıq

İngilis dili

1.modal verb

2.conjuction(and ,but ,because , or ,that)

3.adjective

4.tense form

5.synonyms and antonyms

Fizika

 1. Qüvvə.
 2. Əvəzləyici qüvvə,
 3. Sürtünmə qüvvəsi
 4. Mexaniki hərəkət yol və yerdəyismə
 5. Çəki.
 6. Ağırlıq qüvvəsi

Kimya

 1. Kimyəvi element.Volentlik
 2. Volentliyə görə forçulların tərtib olunması
 3. Nisbi atom kütləsi.Nisbi molekül hesablamaları
 4. Kimyəvi formullar üzərində hesablamalar

Tarix

 1. Azərbaycan müstəqil dövlətçiliyin dirçəlişi ərəfəsində
 2. Azərbaycan-albaniya hökmdarı cavanşir
 3. Babəkin başçılığı altında azadlıq hərəkatı
 4. Azərbaycan-albaniya hökmdarı Cavanşir

-----------------------------

VIII sinif - 70 sual

Azərbaycan dili

 1. Fonetika
 2. Leksika
 3. İsim
 4. Sifət
 5. Say

Riyaziyyat

 1. Rasional ifdələr
 2. Dördbucaqlılar
 3. Y = x2 funksiyası
 4. Kvadrat köklər. Hesabi kvdrat köklər.İrrasional ədədlər.Hasilin, nisbətin və qüvvətin kvadrat kökü. Kvadrat köklər daxil olan ifadələrin çevrilməsi
 5. Faiz ( 6 – cı sinif)
 6. Ədədin hissəsinin və hissəninə görə ədədin tapılması ( 5- 6 –cı sinif)

Məntiq

 1. Ardıcıllıq
 2. Cədvəllər
 3. Şifrəli yazılar
 4. Şəkillər
 5. Yaş məsələsi
 6. Verbal test ( anaqram)

İngilis dili

1.passive voice

2.wh /how question

3synonyms and antonyms

4.prepositions

5.professions

Fizika

 1. Daxili enerji və Tam enerji.
 2. Potensial və kinetic enerji
 3. Maddənin aqreqat halları

Kimya

 1. Mürəkkəb maddələr
 2. Kimyəvi reaksiyanın sürəti.Reaksiyanın sürətinə təsir edən amillər
 3. Kimyəvi tarazlıq.Tarazlığa təsir edən amillər.

Tarix

 1. Eldənizlər dövləti
 2. Monqollar dövrü
 3. Nəsirəddin Tusi
 4. Səlcuqlar Azərbaycanın işğalını
 5. Şəki Hakimliyi

Edu Grata is affiliated and associated with the following professional organisations: